Tekniske tegninger

Omfattende rehabilitering i bevaringsverdig enebolig

Marianne Amble eier en del av en tomannsbolig i Oslo der Rørlegger og Bolig Konsulenten har utført både omfattende rehabilitering og mindre vedlikeholdsoppgaver over flere år.

Omfattende rehabilitering i stor, eldre bolig

Jobben Rørlegger og Bolig Konsulenten har utført hos Amble og Øverbye har gått over flere etapper. Hun beskriver Rørlegger og Bolig Konsulenten som ryddige, dyktige og pålitelige, uansett omfang av oppdraget som skal utføres. Det største prosjektet innebar en total rehabilitering av første etasje i boligen, og ble utført i 2012. I forbindelse med dette ble det også boret etter bergvarme, montert varmepumpe og lagt inn vannbåren varme i alle boligens tre etasjer. 

I samme periode rehabiliterte de også kjøkken og bad i Mariannes del av huset, og skiftet ut hele rørsystemet. Senere har de vært tilbake og utført service og vedlikehold, samt andre mindre rørleggerjobber. 

Hun forteller at jobben med å legge inn vannbåren varme var spesielt omfattende, fordi det var snakk om en stor og bevaringsverdig bolig. Boligen hadde tidligere vært både krevende og kostbar å varme opp.

– Varmepumpen vi fikk installert er blant de største som det er mulig å få i et privat hjem, så det var et stort anlegg som skulle dimensjoneres. Rørlegger og Bolig Konsulenten hadde totalansvar for anlegget,  de sørget for å få inn folk som kunne bore, bestilte varmepumpen og la inn forvarmer, og så la de vannrør i hele boligen, sier hun.

Kunne også fungere som prosjektleder

Det var interiørarkitekten de benyttet til renoveringen som satte Marianne i kontakt med Rørlegger og Bolig Konsulenten. De ga henne et tilbud hun var fornøyd med. I tillegg synes hun det var positivt at de kunne ta rollen som prosjektleder og koordinere det øvrige arbeidet som skulle utføres i boligen.

– At de fungerte som prosjektleder var et ekstraoppdrag og hadde ikke noe med rørleggerarbeidet å gjøre. De tok seg av koordinering av de ulike håndverkerne og sørget for at riktig folk kom inn til riktig tid. Det var veldig praktisk, sier hun.

Les mer om hva vi kan tilby innen prosjektstyring og -ledelse her.

Omfattende oppdrag – ryddig arbeidsprosess

Å få lagt inn bergvarme i boligen var både en stor investering og et omfattende prosjekt. Marianne var derfor spesielt fornøyd med hvor ryddig hele arbeidsprosessen gikk for seg. Rørlegger og Bolig Konsulenten holdt de avtalene de hadde inngått, og det var aldri noe tull med verken arbeidet, fakturaer eller annet administrativt arbeid. 

– De var gode på å planlegge og lagde en god plan for fremdriften. Den holdt vi oss greit til, sier hun. 

Ni år etter at varmepumpen ble installert er de fremdeles godt fornøyd med anlegget. Det varmer opp boligen på en tilfredsstillende måte, og har også redusert oppvarmingsutgiftene deres. Dette var et av målene med å få installert vannbåren varme i boligen. 

– Vi visste på forhånd at det ikke var det enkleste oppdraget, for det var snakk om å dimensjonere et stort anlegg. Selve boringen og installasjonen var en stor jobb i seg selv, men det var like omfattende å få lagt rørene rundt i huset. Jeg er veldig fornøyd med hvordan de løste det og at de kom i mål, sier Marianne.

Full tillit til Rørlegger og Bolig Konsulenten

I etterkant av den store jobben i 2012 har Rørlegger og Bolig Konsulenten vært tilbake i boligen flere ganger for å utføre vedlikehold og mindre rørleggeroppgaver. Marianne har også hyret dem inn på vegne av familiemedlemmer og anbefalt dem videre til venner. 

– De jeg har anbefalt dem til har også vært fornøyd, så de får bare gode skussmål herfra, sier hun. 

Selv synes hun det er greit å vite hvilken rørlegger hun skal ringe hvis det dukker opp noe. Hun er trygg på at Rørlegger og Bolig Konsulenten kan løse både små og store oppgaver, og beskriver daglig leder Karl Sigurd som veldig hyggelig og pålitelig.

– Nå har han vært inn og ut her i mange år så vi er blitt godt kjent. Er det noe så gir jeg han nøkkelen til huset, og så låser han seg inn og ordner opp. Vi stoler veldig på dem! avslutter hun.