Spyling og rørinspeksjon

Kontakt oss

Effektiv fjerning av tilstoppinger

Regelmessig ettersyn og service sikrer optimal funksjonalitet på varmeanlegget, men å bestille en årlig servicetekniker er noe som lett går i glemmeboken. Derfor anbefaler vi at alle som har fått installert varmepumpe også tegner en serviceavtale med oss. Med en serviceavtale får du én ting mindre å tenke på i hverdagen – vi tar kontakt når tiden er inne for en kontroll. 

Del av logo - Rørlegger og Bolig konsulenten AS

Dette får du med en serviceavtale

Fordelen med en serviceavtale er at du får oppfølging etter avtale, og en ekstra trygghet på at varmepumpen fungerer som den skal. Vi tar ansvar for at det settes opp avtaler om service og sender våre godkjente varmepumpeinstallatører hjem til deg for kontroll av ditt anleggs inne- og utedel.

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon foregår med spesialkamera som føres inn i rørene og hele rørlengden filmes innenfra. Skriftlig rapport med film av inspeksjonen utarbeides. Det er ofte behov for høytrykkspyling i forkant av en rørinspeksjon, dette for at kameraet skal få fri passasje og se rørene. Om du opplever tette avløp, kan det være fornuftig å utføre en rørinspeksjon.

Ønsker du at vi utfører en rørinspeksjon i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

Når bør du utføre inspeksjoner?

Det kan være en fordel å utføre rørinspeksjon i forbindelse med ferdigstillelse av nybygg for å utelukke eventuelle skader i forbindelse med graving og bygging. Andre tilfeller er om du opplever at toalettet eller andre VVS-installasjoner blir tette, eller hvor vannet bruker tid på å komme bort. Vedvarende problemer på tross av egeninnsats og vedlikehold er ofte et tegn på at vi bør undersøke rørene fra innsiden.

Hva kan oppdages ved en rørinspeksjon?

Normale feil på avløpsledninger som kan avdekkes ved en rørinspeksjon er: svanker med vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørveggene, avleiringer eller gjenstander som har kommet ned i avløpet.

Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og ytre påvirkninger, og slike feil kan også oppstå uten noen form for forvarsel

Vedlikeholdsspyling

Avtale om vedlikeholdsspyling er smart!

Over tid bygger det seg opp store mengder bakterier, hår, kalk, fett, hud -og matrester i avløpsrørene. Før eller senere gror rørene helt igjen og da oppstår det blokkering med fare for store skader som følge.

Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av innvendige avløpsrør i bygninger. Vi bruker varmt vann og roterende dyse til arbeidet, og vi spyler fra sluk på bad, kjøkkenavløp samt stammer og bunnledning.

Vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring. Når avløpet går tett, kan skadene bli store.

En blokkering på en stående ledning mellom etasjene kan være fatalt. Alt avløpsvann fra vaskemaskiner, toaletter, utslagsvasker og dusjer i leilighetene ovenfor blokkeringen stopper opp i blokkeringen og flyter inn i den leiligheten som er nærmest blokkeringen. Det samme gjelder ved en blokkering på bunnledningen. Den nederste leiligheten vil få tilbakeslaget ut av laveste avløpspunkt. Dette kan bli en svært ubehagelig og kostbar opplevelse.


Ønsker du at vi utfører en vedlikeholdsspyling i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

Del av logo - Rørlegger og Bolig konsulenten AS

Våre garantier:

  • Etter rengjøringen har dere garanti mot blokkering i hovedstammer i tre år. Unntak er fremmedlegemer/rust i avløpet, eller setningsskader i bygg som skader røropplegget. Det er vårt ansvar å dokumentere at forholdet skyldes feil bruk av eier.
  • Blokkeringer som oppstår i avløpsrør fra bad og frem til stamme dekkes ikke av vår garanti.
  • Eventuelle feil på avløpet som rapporteres fra oss må utbedres umiddelbart for at garantier skal gjelde.
  • Garantiarbeidet er beregnet utført innenfor normal arbeidstid 08:00-16:00.
    Garantiarbeid må bestilles av representant for styret.

Prosessen

Vi rengjør avløpsrørene med 60 grader varmtvann og roterende dyser som fjerner alle avleiringer som har bygget seg opp ved normal bruk over tid.

Prosessen utføres effektivt og hygienisk. Vi har gunstige garantiordninger, dette fremkommer i vedlagt tilbud. Alle oppdrag har en egen prosjektleder som koordinerer gjennomføring og rapporterer inn eventuelle feil og mangler ved endt oppdrag. Om ønskelig kan det tas film av rørene etter rengjøring hvor man da vil kunne avdekke slitasje. Dette kan i mange tilfeller brukes forebyggende.

Hvorfor bør du velge vedlikeholdsspyling

  • Det er viktig at avløpsrør rengjøres jevnlig. Fett, såpe og andre avleiringer skaper tæreholdig miljø i rørene som reduserer levetiden.
  • Dersom avleiringer ikke fjernes, vil dette kunne føre til skader og hull.
  • Når skaden først er skjedd er det ofte for sent å gjøre noe uten at dette koster svært mye.
  • Rotter er glade i fett og klatrer lett i de stående rørene mellom etasjene

Ta kontakt dersom du opplever følgende:

Tett avløp, tett sluk på bad, tette rør, tett toalett, tett dusjsluk, tett vask, tett vannlås, tette vannledninger eller at vannet ikke renner ned. Vi spyler også tette taknedløp og takrenner.

Kontakt oss