Vedlikeholdsplan

Kontakt oss

Vedlikeholdsplan og tilstandsrapport for bygningsmassen

Hvordan optimalisere bygningsmassen? Alle bygninger har behov for at feil utbedres og bygningsmassen vedlikeholdes for optimal drift og vedlikehold. En vedlikeholdsplan en beskrivelse av planlagt vedlikehold med et budsjett over kostnadene. Ofte kommer kostnadsoverskridelser som skyldes dårlig eller neglisjert vedlikehold, noe som gjør utbedringer mye dyrere enn fortløpende vedlikehold.

Del av logo - Rørlegger og Bolig konsulenten AS

Få kontroll over fremtidige kostnader

En vedlikeholdsplan vil gi forutsigbarhet og en fullstendig oversikt for det sittende styret og fremtidige styrer. Når man kjenner til fremtidige kostnader, vil dette gjøre at man kan gi beboerne forutsigbarhet for felleskostnadene og ikke minst bygge opp et vedlikeholdsfond for foreliggende finansiering når arbeider må utføres.

God oversikt og langsiktig planlegging

Vi tilbyr å utarbeide en vedlikeholdsplan med tilstandsrapport og budsjett i samarbeid med huseier og styremedlemmer. En tilstandsrapport og vedlikeholdsplan vil gi oversikt og langsiktig målrettet arbeid, selv om det kan være stor utskiftning i et styre. Uten en vedlikeholdsplan vil det være liten oversikt over behovet for vedlikehold og de økonomiske konsekvensene. Vi kan tilby å holde i denne kontinuiteten og bistå nye og gamle styremedlemmer i hele perioden vedlikeholdsplanen gjelder for.

Vår vedlikeholdsplan dokumenterer tilstand og behov samt gir styret et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid, og vil inneholde alle fagområder.

Ønsker du en vedlikeholdsplan i din bolig eller ditt borettslag?

Kontakt oss for en hyggelig innledende samtale.

Kontakt oss