Energioptimalisering

Kontakt oss

Kartlegging og utføring av tiltak for optimalisering

Vi kan tilby kartlegging og gjennomgang av mulige tiltak for energioptimalisering med tilhørende beskrivelse og budsjettering av tiltak.

Kartleggingen gir innsikt i bruksmønster hvor målet er å effektivisere energiforbruket. Det handler om å sikre at installerte systemer fungerer best mulig, for å redusere energikostnader samtidig som miljøet forbedres. I tillegg kan det være forslag til oppgraderinger eller forbedringer av systemer og løsninger.

Riktig utført rørteknisk anlegg og vannbehandling er avgjørende for å utnytte mest mulig av energien som tilføres. For eksempel isolering av rørsystem, ventiler og kjelsystem i vannbårne anlegg for å redusere varmetap.

I høyre kolonne er nevnt noen konkrete tiltak som kan være aktuelle, og bidrar til effektiv energibruk.

Del av logo - Rørlegger og Bolig konsulenten AS

Vi kan også tilby utførelse av besluttede tiltak

  • Isolering
  • Rens av varmeanlegg og optimalisering av varmeanlegg
  • Nye styringssystemer for lys og varme
  • Varmepumper og varmegjenvinning
  • Solceller og solfangere

Kan vi hjelpe deg å optimalisere energiforbruket?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvilke løsninger som kan være aktuelle for ditt behov.

Kontakt oss