Kunder av Rørlegger og Bolig Konsulenten AS skal føle seg TRYGGE!

Trygge på at de får en leverandør som:

Trygge på at de får en leverandør som:

  • Kommer til avtalt tid

  • Er enkel å forholde seg til og oppnå kontakt med, både på telefon og e-post

  • Utfører oppdraget som avtalt og iht. gjeldende krav og forskrifter

  • Leverer arbeid og produkter til konkurransedyktige markedspriser

  • Følger opp alle garantier fortløpende og på eget initiativ, og eventuelle feil og mangler blir utbedret uten ugrunnet opphold

Kvalitetsgaranti

Alle våre leveranser utføres etter gjeldende lover, regler og forskrifter. Alt arbeid blir dokumentert med bilder og beskrivelse av utført arbeid. Vår bedriftskultur er tuftet på kundetilfredshet og yrkesstolthet.

Som kunde skal du være trygg på at våre leveranser blir levert og fulgt opp som avtalt, utført av dyktige håndverkere som legger sin flid i både utførelse og materialvalg !

Ved å bestille både arbeid og utstyr fra oss, håndterer vi alle garantihenvendelser både for arbeid og levert materiell iht. gjeldene lover. Som kunde forholder du deg kun til oss og vi håndterer hele garantiprosessen med alle berørte leverandører og sørger for nødvendig omlevering ved produkt eller monteringsfeil.

Responsgaranti

Tid er en knapphetsfaktor i vårt samfunn. Vi har stor respekt for våre kunders tid, og vi har derfor fokus på at god og effektiv kommunikasjon og gjennomføring utføres uten opphold og unødvendig ventetid.

Vi garanterer svar på skriftlige henvendelser innen 24 timer mandag til fredag. Ringer du oss og ingen er ledig garanterer vi å ta kontakt innen 1 time når du legger igjen beskjed.

Leveringsgaranti

Vi oppgir på alle oppdrag tid for oppstart med dato og klokkeslett og vi oppgir også alltid sluttdato for prosjektet. For større prosjekter utarbeides og overleveres framdriftsplan for gjennomføringen.

Vi garanterer for avtalte tidspunkt og ved uforutsette endringer tar vi kontakt og lager en ny avtale som passer. Ved forsinkelser som er til ulempe for våre kunder kompenserer vi det med 5% rabatt på arbeid rørlegger.

 Thermia trygghetsforsikring

5-års garanti og 6-års forsikring, også mot skader ved lynnedslag, er inkludert og kan forlenges inntil 18 år!

Vi garanterer "Kvalitet til riktig tid og pris".

Les om Thermia trygghetsgaranti

Se også våre referanser her.

Logo - Startbank

Startbank

Vi er registrert leverandør i StartBANK.

Se registreringsbevis ved å klikke på logo ovenfor.