VVS-inspeksjon

Kontakt oss

VVS-inspeksjon for økt kontroll og forutsigbarhet

Boligens VVS-installasjoner utsettes for daglige belastninger og vil med tiden trenge ettersyn og vedlikehold. Lar du det gå for lang tid uten å undersøke tilstanden på dine installasjoner, øker sjansen for lekkasjer, og det som kunne vært en enkel servicejobb blir til en langt mer kostbar og omfattende utbedring

Vi utfører VVS-inspeksjoner i eneboliger og for hele borettslag og sameier. Ved å få utført regelmessige inspeksjoner kan du ta tak i skader og mangler på et begynnende stadium, og vil få økt kontroll og forutsigbarhet.

Vi går blant annet over:

  • Kraner og rør

  • Vannlås og avløpsrør på kjøkken

  • Tilstand på hovedstoppekran

  • Fester, slanger og tilkoblinger på vaskemaskin og oppvaskmaskin

  • Tilstand på gulv og vegger i våtrom

  • Spor etter lekkasje, misfarging og sprekker

Del av logo - Rørlegger og Bolig konsulenten AS

Dette inngår i en inspeksjon

Det er ikke all slitasje og skader som er like lett å oppdage. Derfor lønner det seg å la noen med fagkompetanse få utføre en kontroll med jevne mellomrom. Under en VVS-inspeksjon utfører vi både en visuell kontroll og funksjonstesting.

Vi vil også ta rede på om beboer har kjennskap til tidligere vannlekkasjer, når vann- og avløpsrør sist ble skiftet ut samt andre aktuelle forhold

Vi hjelper til med utarbeidelse av vedlikeholdsplan

Ofte utfører vi VVS-inspeksjon i borettslag i forbindelse med utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. Vi kan hjelpe dere med å få oversikt over hvilke arbeid og utskiftninger dere burde begynne å planlegge for, samt gi et realistisk estimat på når jobben burde utføres og hvor mye det vil koste. Dette skaper forutsigbarhet og gir beboerne tid til å forberede seg på en eventuell økning i faste utgifter.

VVS-inspeksjon utfører vi kostnadsfritt for alle som har inngått rammeavtale med oss. Les mer om våre rammeavtaler her.

Utbedring av mangler i etterkant av inspeksjon

I etterkant av en VVS-inspeksjon vil du få en rapport der våre anbefalinger også fremgår. Kritiske forhold vil vi anbefale at utbedres umiddelbart. I tillegg vil vi informere om tiltak det burde planlegges for på sikt

Vi kommer gjerne med et tilbud på utførelse av nødvendige utbedringer. Vi utfører alt innen rørleggerservice med egne dyktige håndverkere, eventuelt i samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere innenfor andre fagfelt.

Prat med en pålitelig rørlegger

Ønsker du at vi utfører en VVS-inspeksjon i din bolig eller ditt borettslag? Kontakt oss for en hyggelig, innledende samtale.

Kontakt oss