Rinnende vann fra kran

Rehabilitering av bad og etablering av åpen kjøkkenløsning

Da Jon Nyborg ønsket å etablere en åpen kjøkkenløsning i stuen og rehabilitere et eldre bad i leiligheten sin, tok han kontakt med Rørlegger og Bolig Konsulenten.

Rehabilitering av bad og etablering av åpen kjøkkenløsning

Da Jon Nyborg ønsket å etablere en åpen kjøkkenløsning i stuen og rehabilitere et eldre bad i leiligheten sin, tok han kontakt med Rørlegger og Bolig Konsulenten. Han hadde fått dem anbefalt av kjente, og etter å ha fått et tilfredsstillende pristilbud hyret han dem inn for å utføre jobben.

 – De har lagt opp nytt røropplegg i forbindelse med at vi flyttet kjøkkenet fra eget rom og ut i den ene enden av stuen. Vi måtte også flytte vann- og avløpsledninger og legge nye føringer fra kjelleren opp til den nye løsningen, forteller Jon.

Baderommet ble oppgradert med ny innredning og nye fasiliteter, og koblet på den nye rørledningen som ble trukket opp til kjøkkenet. 

Satte stor pris på punktlighet og pålitelighet 

Jon forteller at prosessen med både kjøkken og bad fungerte godt fra start til slutt. Han har selv bakgrunn fra byggebransjen og vet hvor viktig det er å finne gode håndverkere som holder de avtalene og fristene man blir enige om. 

– Alt har fungert veldig bra. Jeg vet hvilke utfordringer man ofte møter på, spesielt når det gjelder å holde avtalt tid, og er veldig fornøyd med hvordan de leverte, sier han. 

Han synes Rørlegger og Bolig Konsulenten var enkle å forholde seg til og gjøre avtaler med. 

Når man skal gå inn i et annet røropplegg, rive gammelt og bygge nytt, blir det mye koordinering og mange involverte. Nettopp derfor var tidsaspektet spesielt viktig. 

– Det blir litt fra og til, og man er avhengig av at noen skal gjøre seg ferdig før andre kan fortsette. Derfor satte jeg stor pris på at de var ordholdne og forholdt seg til avtalen vi hadde om tidsangivelse, sier han. 

Kreative når det gjaldt å finne gode løsninger

Jon forteller videre at kommunikasjonen med Rørlegger og Bolig Konsulenten har vært utmerket. Han opplevde både ledelse og utførende håndverkere som fine å samarbeide med. De fremstod også som faglig dyktige og kom med verdifulle innspill underveis. 

– Det er et gammelt bygg og de var veldig kreative når det gjaldt å finne gode løsninger for å få til føringsveier til nye rørtraseer. De kom også med innspill på utformingen av kjøkken og bad, slik at vi fikk løsninger som ga best mulig utnyttelse av arealet, sier Jon. 

Budsjettrammen for prosjektet gjorde at de hadde noen ulike valgmuligheter, og Jon synes rådene han fikk var gode å ta med seg i beslutningsprosessen. 

At rørsystemet i bygget er fra 1940-tallet bød også på noen utfordringer, ettersom de løsningene og dimensjonene som ble benyttet da ikke nødvendigvis er de samme som brukes i dag.

– Når man skal inn og jobbe på gamle rør dukker det alltid opp utfordringer. Derfor var det trygt og godt å ha med erfarne og dyktige håndverkere som visste hvordan de skulle håndtere forholdene, sier Jon. 

Smidig prosess og et godt sluttresultat

Jon er godt fornøyd med hvor smidig og enkel hele prosessen var, og med det ferdige resultatet av både kjøkken og baderom. Rørlegger og Bolig Konsulenten har han bare gode ting å si om. 

– Totalinntrykket jeg har av dem er veldig godt, og jeg kunne absolutt tenke meg å bruke dem igjen hvis jeg får behov for en rørlegger i fremtiden. Jeg har heller ingen problemer med å anbefale dem til andre, avslutter han.