Rørlegger

Rør- og baderomsrehabilitering i Sameiet Bygdøy Allé 25

Da sameiet besluttet å få utført en total rørrehabilitering, fikk Rørlegger og Bolig Konsulenten arbeidet med å utføre jobben

Rør- og baderomsrehabilitering i Sameiet Bygdøy Allé 25

Sameiet Bygdøy Allé 25 ligger i en gammel bygård fra 1917. Da sameiet besluttet å få utført en total rørrehabilitering, fikk Rørlegger og Bolig Konsulenten arbeidet med å utføre jobben. Prosjektet ble gjennomført over fem trinn i perioden 2016 til 2018, der de systematisk tok for seg søyle for søyle. 

 Det var styreleder Erik Anker som hadde kontakten med Rørlegger og Bolig Konsulenten på vegne av sameiet. Han forteller at de hadde en veldig ryddig opplevelse av prosjektet.

– Fordi bygården er gammel visste vi ikke helt forutsetningene, så det var en viss usikkerhet da vi satte i gang. Men de har forholdt seg til budsjettrammene som ble satt og utført prosjektet på en ryddig måte fra start til slutt, forteller han. 

Involvert i mange prosjekter i bygget

Det var en annen mindre rørleggerbedrift som satte sameiet i kontakt med Rørlegger og Bolig Konsulenten, fordi de ønsket dem som hovedansvarlige på prosjektet. Sameiet avholdt deretter en anbudskonkurranse som resulterte i at Rørlegger og Bolig Konsulenten fikk oppdraget. 

– Vi hadde tre aktører som var involvert og sendte inn anbud. Totalt sett ble anbudet til Rørlegger og Bolig Konsulenten vurdert som det sterkeste, forteller styreleder Erik. 

I forbindelse med rørutskiftningen var det også flere av beboerne som valgte Rørlegger og Bolig Konsulenten til å rehabilitere badene deres. Dette ble organisert av den enkelte beboer, men det ble til at Rørlegger og Bolig Konsulenten fikk flere oppdrag i bygget.

– Oppdraget for sameiet omfattet bare selve rørutskiftningen, men badene i leilighetene skulle også rehabiliteres. Da ble det naturlig at de også ga tilbud på det. Så de har også vært involvert i mange mindre prosjekter i bygget, og jeg har inntrykk av at de har holdt tiden som har vært forespeilet, sier han. 

Han beskriver de utførende håndverkerne som høflige, dyktige og ålreite. I situasjoner hvor det har oppstått noe uforutsett, har de vært rolige og løsningsorienterte.

Kompetente, tilgjengelige og kundeorienterte

Erik opplevde Rørlegger og Bolig Konsulenten som kompetente og dyktige. De ga gode råd og anbefalinger underveis, og viste forståelse for sameiets og beboernes behov fremfor å selge inn dyrest mulige løsninger.

– Jeg synes absolutt at de ga oss de innspillene vi trengte. De balanserte “nice to have” og “need to have” på en god måte og ga oss alltid muligheten til å velge, sier han. 

Fordi Erik organiserte prosjektet som en del av et styreverv, var han også avhengig av å kunne ha deler kommunikasjonen med Rørlegger og Bolig Konsulenten utenom normal arbeidstid. Det var aldri noe problem.

– De er enkle å få tak i og jeg har aldri opplevd at de ikke svarer innen rimelig tid. I og med at dette er et styreverv er det heller ikke alltid at jeg er tilgjengelig på dagtid, men de tok gjerne kommunikasjonen på kveldstid når det krevdes, sier han.

En god totalopplevelse

Nå er det noen år siden alt stod ferdig og Erik ser tilbake på rehabiliteringsprosjektet som både ryddig og problemfritt. Foreløpig har alt gått smertefritt, og de regner med at det nye rørsystemet skal vare i 50 år. 

– Egentlig er det hele totalopplevelsen som har vært bra. De har ikke feilet på noen punkter og leverer løpende på et høyt nivå, så det er ingenting å sette fingeren på, sier han. 

På spørsmål om han ville anbefalt Rørlegger og Bolig Konsulenten til andre eller brukt dem igjen på egne prosjekter, ler han og sier at det har han allerede gjort.

– Der blir det “ja” til begge deler! Jeg har gitt referanser til venner som er ute etter rørlegger, og har også brukt dem privat. Så veldig fornøyd med dem, avslutter han.