Vannkran

VVS Inspeksjon! Det lønner seg å være "føre var".

Er du usikker på om kraner, stengeventiler, rør og avløp er i forskriftsmessig stand og holder tett? Fungerer utekran til vårpussen?

Vi tilbyr nå en visuell- og funksjonstest av dine VVS installasjoner for kun 1 850,- inkl. mva. Skriftlig rapport utarbeides etter utført inspeksjon sammen med eventuell tilbudspris på nødvendige utbedringer. Ta kontakt på tlf. 957 00 890, post@robko.no eller bruk vårt kontaktskjema for rørlegger tjenester i Oslo.